Tấm làm mát nước

  • Water cooling plate and Vacuum brazing water cold plate

    Tấm làm mát nước và tấm làm lạnh nước hàn chân không

    Cấp độ sản phẩm / dịch vụ, tính duy nhất

    Tất cả các sản phẩm là tùy biến không tiêu chuẩn.Công ty chúng tôi là một trong những công ty sản xuất tích hợp R & D, thiết kế, sản xuất và bán hàng.Chúng tôi được hỗ trợ bởi nhiều nhóm nghiên cứu và phát triển khác trong nước.Nhóm chủ chốt dựa trên Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc để thiết kế nhiệt, mô phỏng CFD và nghiên cứu khả thi.