Buồng hơi siêu mỏng

  • Ultra thin vapor chamber for high precision electronic equipment

    Buồng hơi siêu mỏng cho thiết bị điện tử có độ chính xác cao

    Cơ chế giống như buồng hơi đồng nhất.Vật liệu làm khoang là đồng phốt pho hoặc thép không gỉ.Và cấu trúc bấc sợi mảnh nhiều lớp mỏng tới 0,4mm.

    Nguyên tắc hoạt động của buồng hơi siêu mỏng có thể được phân loại thành: i) vận chuyển nhiệt một chiều;ii) vận chuyển nhiệt hai chiều, trong đó sự thải nhiệt xảy ra trên toàn bộ bề mặt đối diện với thiết bị bay hơi.