Ống dẫn nhiệt

  • Pulsating heat pipe

    Ống dẫn nhiệt

    Ống dẫn nhiệt đẩy hầu hết được làm bằng ống đồng hoặc tấm nhôm.Ống dẫn nhiệt phẳng ép nhũ đã được sử dụng rộng rãi vì khả năng thích ứng với các ứng dụng khác nhau.Ống dẫn nhiệt tạo xung có thể được chia thành ống dẫn nhiệt tạo xung vòng kín, ống dẫn nhiệt tạo xung vòng hở và ống dẫn nhiệt xung có van.Ống dẫn nhiệt xung vòng hở có hiệu suất khởi động tốt hơn so với ống dẫn nhiệt xung vòng kín, nhưng khả năng chịu nhiệt của nó cao hơn so với ống dẫn nhiệt tạo xung vòng kín.