Buồng hơi thông thường

  • Conventional vapor chamber for electronic products

    Buồng hơi thông thường cho các sản phẩm điện tử

    Vật tư:thường làm bằng đồng

    Kết cấu:một khoang chân không với một cấu trúc vi mô bấc trên bức tường bên trong

    Đơn xin:máy chủ, cạc đồ họa cao cấp, trạm gốc 5G, hàng không vũ trụ, vận tải đường sắt, lưới điện, tản nhiệt bằng laser, quân sự và các lĩnh vực chia nhỏ của thị trường sản phẩm điện tử, v.v.